Styrelse & grupper

Klubbens styrelse består av nio personer vars huvudsakliga uppgift är att sammanställa och sammanhålla klubbens aktiviteter och att hålla koll på klubbens ekonomi. Styrelsen behandlar frågor som inkommer till klubben genom att antingen ta beslut själva eller att delegera vidare till den grupp det berör.

Styrelse 2018

EVA SVENSSON
Ordförande
0702-288 310
ordforande@lidkopingbk.se

MARIE ERIKSSON
Vice ordförande
0706-456 749
tavling@lidkopingbk.se

CAROLINE RINGHOLM
Sekreterare
0723-880 408
sekreterare@lidkopingbk.se

ULRICA SVENSSON
Kassör
0704-382 386
kassor@lidkopingbk.se

RONJA SVENSSON
Ledamot
0768-707 710
ronja@lidkopingbk.se

JAN HOLM
Ledamot
0706-877 806
janne@lidkopingbk.se

ANNA-KAJSA KLARIN
Ledamot
0762-811 745
annakajsa@lidkopingbk.se

EVA MÅNSSON
Suppleant
0736-597 817
eva@lidkopingbk.se

INGEMAR JOHANSSON
Suppleant
0705-521 338
stugan@lidkopingbk.se

Revisorer 2018

GUN-BRITT ERLINGFORS
Revisor
0702-139 658

PER GUNNAR LINDAHL
Revisor
0761-417 150

JESSICA LENNTUN
Revisorsuppleant
0731-410 911

CAROLA BERG
Revisorsuppleant
0702-072 007

Valberedning 2018

MATTIAS GUSTAFSSON
Sammankallande valberedningen
0703-237 366
valberedning@lidkopingbk.se

FREDRICK JONSSON
Ledamot
0735-109 916
aktivitet@lidkopingbk.se

SVANTE OLAUSSON
Ledamot
0706-818 062

PERNILLA JOHANSSON
Suppleant
0705-644 819