Styrelse & grupper

Klubbens styrelse består av nio personer vars huvudsakliga uppgift är att sammanställa och sammanhålla klubbens aktiviteter och att hålla koll på klubbens ekonomi. Styrelsen behandlar frågor som inkommer till klubben genom att antingen ta beslut själva eller att delegera vidare till den grupp det berör.

Styrelse 2020

CAROLINE RINGHOLM
Ordförande
0723-880 408
ordforande@lidkopingbk.se

MARIE ERIKSSON
Vice ordförande
0706-456 749
tavling@lidkopingbk.se

LOTTA GUSTAFSSON
Sekreterare
0702-719 854
sekreterare@lidkopingbk.se

ULRICA SVENSSON
Kassör
0721-510 349
kassor@lidkopingbk.se

RONJA SVENSSON
Ledamot
0768-707 710
ronja@lidkopingbk.se

JAN HOLM
Ledamot
0706-877 806
janne@lidkopingbk.se

CAMILLA REMGÅRD
Ledamot
0730-656 442
camilla@lidkopingbk.se

INGEMAR JOHANSSON
Suppleant
0705-521 338
stugan@lidkopingbk.se

RONNIE JASON
Suppleant
0730-239 532
ronnie@lidkopingbk.se

Revisorer 2020

GUN-BRITT ERLINGFORS
Revisor
0702-139 658

PER GUNNAR LINDAHL
Revisor
0761-417 150

JESSICA LENNTUN
Revisorsuppleant
0731-410 911

CAROLA BERG
Revisorsuppleant
0702-072 007

Valberedning 2020

SVANTE OLAUSSON
Sammankallande valberedningen
0706-818 062
valberedning@lidkopingbk.se

PERNILLA JOHANSSON
Ledamot
0705-644 819

RAMON REZAEI
Suppleant
0761-167 100

HANNA KARLSSON
Suppleant
0730-898 582