Intresseanmälan

DSC_0022

Intresseanmälan kurs hösten 2018

Intresseanmälan till höstens kurser 2018 är öppen 1 juni kl 22.00 – 30 juni kl 22.00!
Senast 8/7 får du besked om du kommit med på kursen. Före det kan inga besked ges. I möjligaste mån försöker utbildningsgruppen lösa så att alla kan beredas plats. Några reservplatser finns alltid, vilket också meddelas i detta mail. Observera att du måste betala in kursavgift samt ev medlemsavgift innan 30/7 annars tillfaller din kursplats reserver. Vi kommunicerar alltid via mail.

Vill du inte längre ha kvar din anmälan, vänligen meddela oss så snart som möjligt genom att maila intresseanmalan@lidkopingbk.se