Följ oss på

   
 

Styrelsen

Klubbens styrelse består av nio personer vars huvudsakliga uppgift är att sammanställa och sammanhålla klubbens aktiviteter och att hålla koll på klubbens ekonomi.
Styrelsen behandlar frågor som inkommer till klubben genom att antingen ta beslut själva eller
att delegera vidare till den grupp det berör.

Styrelsen 2017

Ordförande
Eva Svensson
0702-288 310
ordforande@lidkopingbk.se
Vice Ordförande
Marie Eriksson
0706-456 749
tavling@lidkopingbk.se

Sekreterare
Lotta Axelsson
0768-670 765
sekreterare@lidkopingbk.se
Kassör
Ulrica Svensson
0704-382 386
kassor@lidkopingbk.se

Ledamot
Ronja Svensson

0768-707 710
rallylydnad@lidkopingbk.se
  Ledamot
Jan Holm
0706-877 806
janne@lidkopingbk.se
Ledamot
Anna-Kajsa Klarin
0762-811 745
annakajsa@lidkopingbk.se
 

Suppleant
Lars Lagerlöf

0706-817 719
lars@lidkopingbk.se

Suppleant
Eva Månsson
0736-597 817
eva@lidkopingbk.se
 

 

 

Revisor
Gun-Britt Erlingfors


0702-139 658

  Revisor
Per Gunnar Lindahl

0761-417 150
 

 

 

 

Revisorsuppleanter
Jessica Lenntun
Carola Berg


0731-410 911

0702-072 007

 

 

 

   


 

Alla kontaktpersoner i styrelsen/
grupper finns samlade här.

_________________
 

Styrelseinformation

Årsmöteshandlingar, årsmötesprotokoll
25/2-17

Tidigare protokoll här

_________________
 

Stadgar SBK

SBK Info -
nyhetsblad från SBK

_________________
 

Samarbete över
klubbgränserna

Styrelserna för Götenes och Lidköpings Brukshundklubbar har träffats och diskuterat
kring ett samarbete över klubbgränserna. Vår tanke är att vi säkert sitter med en del
gemensamma utmaningar där en gemensam lösning
ibland kan vara det bästa, ibland har vi olika lösningar
på samma problem som vi kan dela med oss av och ibland är det helt enkelt så att en del funderingar mellan klubbarna bara
behöver sättas ord på för att hitta en lösning.
Något vi direkt kunde se är möjligheten att öppna upp helt för att träna på varandras
klubbar/appellplaner
 utan några som helst krav på delmedlemskap eller
liknande. Självklart så ska vanlig hänsyn tas till de verksamheter som finns bokade på respektive klubb men en enkel fråga eller en koll i kalendern löser det.
Ett annat enkelt sätt att samarbeta är att klubbarna kan fråga efter funktionärer,
framförallt inom tävlingskommittén/
grupperna, över klubbgränserna. Att kunna stötta varandra att ordna bra tävlingar och arrangemang med tillräckligt med funktionärer gynnar både klubben och de tävlande. Det kommer självklart alltid att vara den enskildes val om personen i fråga kan och vill hjälpa grannklubben.

Vi har fler tankar och idéer på samarbetsmöjligheter så vi kommer fortsätta träffas i styrelserna och diskutera vidare nya möjligheter samt utvärdera de som finns.
/Styrelsen

 
 

  LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

KONTAKT BLI MEDLEM TÄVLINGAR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN  
    Klubben har drygt 250 medlemmar
  och har drivits ideellt sedan
  starten 1953.
kontakt@lidkopingbk.se
eller se resp. gruppansvarig
BG
5317-4975
Swish 123 173 08 11 (ange vad det gäller och namn)
Klicka här! Klubben arrangerar tävlingar
i bruks (spår och sök), lydnad, agility och IPO-R. 
Svenska Brukshundklubben är en specialklubb till Svenska Kennelklubben.  
 

Copyright © 2011 Lidköpings BK - Webmaster Marie Eriksson

Sidan uppdaterad 2017-04-17