Vandringspriser

Klubben har följande sex vandringspriser (statuter) att tävla om för tävlingsåret 2017;
"Oliver´s Vandringspris för Årets Bästa Hund i Bruks", "Atos Vandringspris för Årets Bästa Hund i Lydnad", "Årets Agilityhund", "Årets hund i rallylydnad", "Vandringspris för Årets Bästa IPO-R ekipage" samt "Texas Vandringspris till Årets Bästa Hund i Appellklass".
För att tävla om dessa fyll i detta formulär. Prisutdelning sker på årsmötet och behålls sedan av vinnaren under ett år. Återlämning av priset sker senast innan nästkommande årsmöte. Resultat räknas per kalenderår.

FÖR ATT TÄVLA OM 2017 ÅRS VANDRINGSPRISER SKALL RESULTATEN VARA KLUBBEN TILLHANDA SENAST DEN 15/1 2018 GENOM ATT FYLLA I DETTA FORMULÄR!

OLIVER´S VANDRINGSPRIS FÖR ÅRETS BÄSTA HUND I BRUKS
Rätt till inteckningar i vandringspriset har medlemmar som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb och som under året (kalenderår 1/1-31/12) samlar ihop poäng enligt nedanstående diagram på minst 4 godkända tävlingar.
Priset tillfaller för alltid den förare som erhållet fyra inteckningar.
Priset delas ut graverat (klubben står för gravering) vid årsmötet. Tidigare pristagare, klicka här.

 

 

Godkänd

Uppflyttad

Certpoäng

Cert

Plac.poäng

Appell

1

2

 

 

 

Lägre

2

3

 

 

 

Högre

3

4

 

 

 

Elit

4

 

5

7

 

1:a plats

 

 

 

 

3

2:a plats

 

 

 

 

2

3:e plats

 

 

 

 

1

 

 

ATOS VANDRINGPRIS FÖR ÅRETS BÄSTA HUND I LYDNAD
Ekipage som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb i officiella lydnadsprov får tävla om priset.
Det ekipage som enligt nedanstående poängtabell erhåller högsta antal poäng under ett kalenderår (1/1-31/12) tilldelas priset för ett år. Vid fall med lika poäng vinner den som tävlat i högsta klass.
Donator kan erhålla inteckningar i priset men ej slutligt erövra detsamma.
Ekipage som för tredje gången tilldelas priset behåller det för alltid.

Lidköpings Brukshundklubb svarar för gravyren (hundens namn och år). Den som erhåller inteckning svarar för att priset i välvårdat skick och i god tid återlämnas till påföljande prisutdelning. Tidigare pristagare, klicka här.

Lydnadsklass Pris Placering vid resp. tävling
  Uppflytt Godkänd Ej godkänd 1:a 2:a 3:a
Startklass 3 2 1 3 2 1
Lydnadsklass Pris Placering vid resp. tävling
  1:a 2:a 3:e 1:a 2:a 3:a
I 4 3 2 4 3 2
II 5 4 3 5 4 3
III 6 5 4 6 5 4

Lydnadschampionat ger 15 poäng.

 

VANDRINGSPRIS FÖR ÅRETS AGILITYHUND
Vandringspris för agilitytävlande från och med 2014. Endast ekipage som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb får tävla om priset. Den som enligt nedanstående poängtabell erhåller högsta resultatet under ett kalenderår tilldelas priset för ett år framöver (1/1-31/12).
Vid lika poäng vinner den som har flest bäst placeringar. Ekipage som för tredje året tilldelas priset, behåller det för alltid och samtidigt införskaffar och skänker ett nytt valfritt pris, som kan tävlas om efter samma regler. Då får priset också bära den hundens namn.
Lidköpings Brukshundklubb svarar för gravyren (hundens namn och år). Den som erhåller inteckning, svarar för att priset i välvårdat skick och i god tid återlämnas till brukshundklubben inför kommande prisutdelning. Ett litet pris erhålls vid årsmötet som får behållas av ekipaget. Tidigare pristagare, klicka här.

• Hundens sex bästa resultat räknas
• Endast officiella resultat
• Minst 2 hopp-resultat och minst 2 agility-resultat

 

 

Klass 1

Klass 2

Klass 3

1:a

10 15 20

2:a

9 13,5 18

3:a

8 12 16

4:a

7 10,5 14
5:a 6 9 12
6:a 5 7,5 10
7:a 4 6 8
8:a 3 4,5 6
9:a 2 3 4
10:a 1 1,5 2

Nollat lopp: + 5 p
Uppflyttningspinne: + 5p
SM-pinne: + 10 p
CERT: + 20 p

 

ÅRETS HUND I RALLYLYDNAD
Gäller endast medlemmar som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb. Gäller officiella prov i rallylydnad. Gäller samtliga klasser i rallylydnad (nybörjarklass – mästarklass). De tre bästa godkända tävlingspoängen under året = kalenderåret skall räknas. Resultatet från de tävlingar, som ger högst poäng efter omräkning med respektive koefficient, oavsett klass, skall räknas.

Resultatet räknas ut med följande koefficienter:
Nybörjarklass koefficient 1.02
Fortsättningsklass 1.04
Avancerad klass 1.06
Mästarklass 1.08
Räkneexempel: Nybörjarklass 100 poäng x 1.02 = 102
Fortsättning 94 poäng x 1.04= 97.76
Fortsättning 97 poäng x 1.04= 100,88
Summa: 300.64

Uppnår två eller flera förare samma poäng tillfaller priset den förare som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Blir resultatet fortfarande oavgjort avgör styrelsen.
Inteckning gäller förare med hund, som denne äger eller normalt tävlar med. Förare får deltaga med mer än en hund, men varje ekipage räknas för sig.
Priset skall intecknas tre gånger för att erövras. Nytt vandringspris inköps och bekostas av Lidköpings Brukshundklubb, som också ombesörjer gravyr.
Resultat skall vara införda senast 15/1. Resultat, som inkommer senare lämnas utan avseende. Tvister om tolkning av dessa statuter avgörs av styrelsen för Lidköpings Brukshundklubb.

 

VANDRINGSPRIS FÖR ÅRETS BÄSTA IPO-R EKIPAGE
Rätt till inteckningar i vandringspriset, som instiftas 2014, har medlemmar som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb och som under året (kalenderår 1/1-31/12) samlar ihop poäng enligt nedanstående diagram. Vid lika poäng vinner den som har högst betyg i specialmomenten, dvs nosarbetet.
Priset tillfaller för alltid den förare och hund som erhållit tre inteckningar och som då införskaffar ett nytt valfritt pris, som kan tävlas om efter samma regler. Det priset får då också bära den hundens namn.
Priset delas ut graverat (klubben står för gravering med hundens namn och år). Den som erhåller inteckning, svarar för att priset i välvårdat skick och i god tid återlämnas till brukshundklubben inför kommande prisutdelning. Pristagare här.

 

Betyg

Ruin A

Ytsök A Spår A

Ruin B

Ytsök B Spår B
G 1 1 1 3 3 3
SG 2 2 2 4 4 4
V 3 3 3 5 5 5

 

Certpoäng

Cert

5

7

 

TEXAS VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS BÄSTA HUND I APPELLKLASS
Utdelas till det ekipage som under kalenderåret (1/1-31/12) uppnår den högsta poängs
umman i appellklass oavsett gren. Ekipaget skall ha Lidköpings Brukshundklubb som tävlingstillhörighet under hela det kalenderår som de tävlar om.
Vinnaren erhåller priset ”Hålskål” av designer Annika Kroon vid årsmötet och får behålla det tillsammans med den medföljande boken till nästa årsmöte. I boken skriver vinnaren följande; förare, hundens fullständiga namn, ras, vinnande resultat samt klistrar in en bild på ekipaget.
Priset delas för alltid ut till den förare som har två inteckningar sammanlagt.

Den som erhåller priset svarar för att priset tillsammans med boken i välvårdat skick och i god tid återlämnas till påföljande prisutdelning. Om priset ej utdelas något år skall det förvaras i klubbstugan.
Pristagare här.
Instiftat 2014 av Marie Eriksson med sin hund Mironik´s Kajenn "Texas".

 

 

 

 

   


 

Ansök om vandringspriser


Tidigare pristagare

 
     
 

  LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

KONTAKT

BLI MEDLEM

TÄVLINGAR

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

 
    Klubben har drygt 250 medlemmar
  och har drivits ideellt sedan
  starten 1953.
kontakt@lidkopingbk.se
eller se resp.
gruppansvarig
BG
5317-4975
Swish 123 173 08 11 (ange vad det gäller och namn)
Klicka här! Klubben arrangerar tävlingar
i bruks (spår och sök), lydnad, agility och IPO-R.
Svenska Brukshundklubben är en specialklubb till Svenska Kennelklubben.  
 

Copyright © 2011 Lidköpings BK - Webmaster Marie Eriksson

Sidan uppdaterad 2017-12-09