385703096_10159356825526502_4799023782174723280_n

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Lidköping Brukshundklubbs behandling av personuppgifter
Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur Lidköping Brukshundklubb behandlar dina personuppgifter. Dina uppgifter är grunden för en bra service.

Som medlem, deltagare, förtroendevald med mera i LBK och vid deltagande på aktiviteter (utbildningar, kurser, KM  med mera) godkänner du att LBK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att LBK ska kunna verka i enlighet med syfte och mål, vilka framgår av stadgarna.

Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter?
LBK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig.

I samband med LBKs aktiviteter, till exempel kurser, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister och i vårt kursregister.
Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till LBKs förening såsom utskick, kontakt inom föreningen, kontakt vid registrering med mera. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald/ägare i olika sammanhang.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick. Kontakta vår medlemsansvarig om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.
Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.

När lagrar vi personuppgifter?
LBK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när du anmäler dig till kurs eller vid registrering av resultat. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

Vilka personuppgifter lagrar vi?
De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som kurser eller föreläsningar eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.
LBK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnummer är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet samt för att vi ska kunna lämna uppgifter till Studiefrämjandet.

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?
Vi lagrar personuppgifter på våra datorer, i molntjänster och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behöriga personer och styrelsemedlemmar. Vi lagrar även personuppgifter på LBKs webbplats och sociala medier. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
LBK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i LBKs register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom styrelsemedlemmar och utbildningsregister med flera. Personuppgifter i styrelsens protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis i sju år i enlighet med Skatteverkets regler.

Kontakt med LBK
Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta LBKs medlemsansvarig. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas.

Personuppgifterna, undantaget personnummer, kan komma att användas för direkt marknadsföring och utskick av information från LBK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsansvarig medlem@lidkopingbk.se

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen.

Du kan läsa mer om dina medlemsvillkor här.

/Styrelsen Lidköpings Brukshundklubb