Klubbmästerskap

Klubben arrangerar varje år KM i Bruks, Lydnad, Rallylydnad och Agility. Traditionen med att ha alla KM under samma dag introducerades 2015 och har blivit en succé som kommer upprepas.

Klubbmästerskapen är öppna för alla medlemmar som har Lidköpings Brukshundklubb som tävlingstillhörighet i respektive gren men ekipaget behöver inte ha tävlat officiellt för att deltaga. Den tävlande skall vara hel-, del- eller familjemedlem i Lidköpings Brukshundklubb och vara över 12 år. Har den tävlande Svensk Hundungdomsmedlemskap skall detta vara kopplat till Lidköping. Dessa regler gäller för alla KM grenar nedan, i övrigt se respektive gren. KM:en står till grund för uttagning till respektive DM – som arrangeras av olika klubbar i distriktet varje år.

Har du inte möjlighet att delta på KM:en, kom och titta och heja på dina klubbkamrater, det är alltid mycket folk och trevlig stämning!

För 7:e året i rad arrangerar vi vår gemensamma KM-HELG fredag-lördag 19-20/8!

KM resultat 2022

Här finns alla pristagare genom åren!

KM Bruks

KM i Bruks arrangeras som inofficiell appellklass med spår eller sök att välja på i KM i Bruks klassen. Debutantappellen arrangeras endast i spår. Regler för appellklass hittar du här. Regler för Debutantappellen hittar du här. Sluten bedömning används. Pris delas ut under KM:et till 1-3:e plats. Vinnaren får motta vandringspriset för KM i Bruks ”Hampus vandringspris” på årsmötet. Vid tredje vinsten i rad erövrar ekipaget vandringspriset och skall således instifta ett nytt inför nästkommande år. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.

För att få delta i Debutantappellen får hunden ej ha tävlat officiell appelltävling i någon gren. Det är ok att starta Debutantappellen flera gånger med samma hund tills hunden tävlat officiell appelltävling. Pris delas ut under KM:et till 1-3:e plats. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.

KM i Bruks bedöms som på en officiell tävling med appellmoment:

KM i Bruks
Moment Koeff.
Linförighet 4
Framförgående 2
Platsläggande 2
Inkallande 2
Hopp över hinder 2
Platsliggande 4
Summa lydnadsmoment 16
Budföring 2
Spårning/sök 7
Summa specialmoment 9
Summa totalt 25

 

Debutantappellen är för ekipage som inte tävlat appellklass tidigare. Ekipagen bedöms mildare än officiell appellklass (mer ”hjälper” får användas utan att momentet underkänns). Utförs endast i spår. Anvisningar och regler här. Följande moment ingår:

Debutantappell spår
Moment Koeff.
Linförighet 3
Läggande under gång 2
Inkallande 2
Återhopp över hinder 2
Platsliggande i koppel, 1 min 3
Summa lydnadsmoment 12
Budföring 2
Spårning 11
Summa specialmoment 13
Summa totalt 25

KM Lydnad

KM i Lydnad arrangeras som inofficiell KM-klass (Klass I) och Debutantklass (Startklass). Regelverket för Lydnadsklasser här. I båda klasserna används sluten bedömning.
Vinnaren får motta vandringspriset för KM i Lydnad ”Missis vandringspris” på årsmötet. Vid tredje vinsten i rad erövrar ekipaget vandringspriset och skall således instifta ett nytt inför nästkommande år. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året. Pris erhåller 1-3:e plats vid tävlingen.

För att få delta i Debutantklass får hunden ej ha tävlat officiell lydnadstävling. Det är ok att starta flera gånger i Debutantklass så länge hunden inte har tävlat officiell lydnadstävling. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året. Pris erhåller 1-3:e plats vid tävlingen.

KM-klass bedöms som på en officiell tävling med Klass 1 moment:

KM i Lydnad – KM klass
Moment Koeff.
Fritt följ 3
Ställande under marsch 3
Inkallande 3
Sättande eller läggande under marsch 2
Sändande med läggande 3
Apportering 4
Fjärrdirigering 3
Inkallande med hopp över hinder 3
Sändande runt en kon 3
Sittande i grupp, 1 min, hunden i koppel 2
Helhetsintryck 3
Summa lydnadsmoment 32

 

Debutantklass är för ekipage som inte tävlat tidigare. Ekipagen bedöms mildare än Startklass (mer ”hjälper” får användas utan att momentet underkänns). Följande moment ingår:

KM i Lydnad – Debutantklass
Moment Koeff.
Följsamhet 4
Inkallning 3
Sitt under marsch 3
Apportering 3
Fjärrdirigering 2
Hopp över hinder 2
Helhetsintryck 3
Summa lydnadsmoment 20

KM Agility

KM i Agility arrangeras i öppen klass, d v s domaren bestämmer vilken klass han/hon väljer på banan (vanligtvis en klass 2 bana eller en svår klass 1 bana så att det skall passa alla). Det körs både en hoppbana och en agilitybana och det sammanlagda resultatet är det som räknas.
Vinnarna i respektive storleksklass får motta ett vandringspris, guldpokal, för KM i Agility på årsmötet. Vid vinst 3 år i rad tillfaller priset vinnaren och denna instiftar ett nytt till året därpå. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.
Alla deltagare hjälps åt att bygga banan och vara funktionär. Vinnare koras i x-small, small, medium, large och x-large. 1-3:e plats tilldelas rosetter då tävlingen avgörs.

Blåbärsklass!
Blåbärsklassen är för alla som inte fått uppflyttningspinne i klass 1 ännu, hunden måste vara 15 mån. Det kommer vara 10-12 hinder som består endast av tunnlar och hopphinder. 3 st storleksklasser med hopphöjd: XS-S: 10cm M: 30cm L-XL: 40cm.
Alla deltagare hjälps åt att bygga banan och vara funktionär. 1-3:e plats tilldelas rosetter då tävlingen avgörs. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.

KM Rallylydnad

Du kan välja att tävla nybörjarklass; för nybörjarekipage eller fortsättningsekipage (föraren väljer själv om den vill tävla med eller utan koppel) eller avancerad klass; för avancerad- och mästarekipage.

Uppnådd poäng multipliceras enligt dessa koefficienter:
1,0 för dem som tävlar på Nybörjarbanan (1 x 98 = 98 )
1,2 för dem som tävlar på Avancerad banan (1 ,2 x 98= 117,6)
Lika slutresultat = utslagsbanan som går i den lägsta klassen om det är en hund från nybörjarbanan och en från avancerad banan eller 2 st hundar från nybörjarklassen. Är båda hundarna från avancerad klass så går utslagsbanan på en avancerad bana. Minst 10 skyltar på utslagsbanan.

Högsta poäng vinner oavsett klass och blir klubbmästare i rallylydnad.

Vinnaren får motta vandringspriset för KM i Rallylydnad på årsmötet. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året. Pris erhåller 1-3:e plats vid tävlingen. Moment och regler följer officiellt här.

KM Specialsök

KM i Specialsök tävlas inofficiellt i en klass 1. Sluten bedömning används. Högsta poäng vinner och blir klubbmästare i specialsök. Vinnaren får motta vandringspriset för KM i specialsök på årsmötet. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året. Pris erhåller 1-3:e plats vid tävlingen. Vid 3:e vinsten på rad erövrar ekipaget vandringspriset och skall således instifta ett nytt nästkommande år. Protokoll som används 2021.

Moment och regler följer de som i nuläget finns per den 20/10-20. ”https://brukshundklubben.se/media/i5mlgvcx/sbk-specials%C3%B6k-regler-2022-06-29.pdf” (utkastet reviderat 2022-06-29). Lottning kan komma tillämpas beroende på hur många domaren vill döma.