Styrelse & grupper

Klubbens styrelse består av nio personer vars huvudsakliga uppgift är att sammanställa och sammanhålla klubbens aktiviteter och att hålla koll på klubbens ekonomi. Styrelsen behandlar frågor som inkommer till klubben genom att antingen ta beslut själva eller att delegera vidare till den grupp det berör.

Styrelse 2022

CAROLINE RINGHOLM
Ordförande
0723-880 408
ordforande@lidkopingbk.se

MARIE ERIKSSON
Vice ordförande
0706-456 749
tavling@lidkopingbk.se

CARINA PERSSON NÄSLUND
Sekreterare
0737-314 076
sekreterare@lidkopingbk.se

LARS RYDERSTAD
Kassör
0722-257 666
kassor@lidkopingbk.se

RONJA SVENSSON
Ledamot
0768-707 710
ronja@lidkopingbk.se

JAN HOLM
Ledamot
0706-877 806
janne@lidkopingbk.se

CAMILLA REMGÅRD
Ledamot
0730-656 442
camilla@lidkopingbk.se

RONNIE JASON
Suppleant
0730-239 532
ronnie@lidkopingbk.se

INGEMAR JOHANSSON
Suppleant
0705-521 338
stugan@lidkopingbk.se

Revisorer 2022

GUN-BRITT ERLINGFORS
Revisor
0733-261 787

PER GUNNAR LINDAHL
Revisor
0761-417 150

JESSICA LENNTUN
Revisorsuppleant
0731-410 911

CAROLA BERG
Revisorsuppleant
0702-072 007

Valberedning 2022

HANNA KARLSSON
Sammankallande valberedningen
0730-898 582
valberedning@lidkopingbk.se

EVA MAGNUSSON
Suppleant

MARIA BAATZ
Suppleant