Styrelse & grupper

Klubbens styrelse består av nio personer vars huvudsakliga uppgift är att sammanställa och sammanhålla klubbens aktiviteter och att hålla koll på klubbens ekonomi. Styrelsen behandlar frågor som inkommer till klubben genom att antingen ta beslut själva eller att delegera vidare till den grupp det berör.

Styrelse 2024

RONJA SVENSSON
Ordförande
0768-707 710
ordforande@lidkopingbk.se

MARIE ERIKSSON
Vice ordförande
0706-456 749
tavling@lidkopingbk.se

CARINA PERSSON NÄSLUND
Sekreterare
0737-314 076
sekreterare@lidkopingbk.se

LARS RYDERSTAD
Kassör
0722-257 666
kassor@lidkopingbk.se

HANNA KARLSSON
Ledamot
0730-898 582
hanna@lidkopingbk.se

JAN HOLM
Ledamot
0707-599 863
janne@lidkopingbk.se

ULRIKA MÜNZ
Ledamot
0706-704 646
ulrika@lidkopingbk.se

RONNIE JASON
Suppleant
0730-239 532
ronnie@lidkopingbk.se

INGEMAR JOHANSSON
Suppleant
0705-521 338
stugan@lidkopingbk.se

Revisorer 2024

GUN-BRITT ERLINGFORS
Revisor
0733-261 787

PER GUNNAR LINDAHL
Revisor
0761-417 150

JESSICA LENNTUN
Revisorsuppleant
0731-410 911

CAROLA BERG
Revisorsuppleant
0702-072 007

Valberedning 2024

EVA MAGNUSSON
Sammankallande valberedningen
0733-553 223
valberedning@lidkopingbk.se

MARIA BAATZ
Suppleant

CAROLINE RINGHOLM
Suppleant