Vandringspriser

13220640_1729758733902790_2991867052644400541_o

Klubben har flera fina vandringspriser att tävla om!

Oliver´s Vandringspris för Årets Bästa Hund i Bruks”
”Veras Vandringspris för Årets Bästa Hund i Lydnad”
”Årets Agilityhund”
”Debbies Vandringspris för Årets Bästa Hund i Rallylydnad”
”Jochis Vandringspris för Årets Bästa IPO-R ekipage”
”Texas Vandringspris till Årets Bästa Hund i Appellklass”
”Teslas Vandringspris för Årets Bästa Hund i Specialsök”
”Signes Vandringspris för Årets Bästa Hund i Htm/Freestyle”
”Mollis Vandringspris för Årets Bästa Hund i Nosework”

Prisutdelning sker på årsmötet och behålls sedan av vinnaren under ett år. Återlämning av priset sker senast innan nästkommande årsmöte. Resultat räknas per kalenderår. Tidigare pristagare. 

För att tävla om 2024 års vandringspriser skall resultaten vara klubben tillhanda senast 15/1 2025. 
Ansök här nedan!

Oliver´s Vandringspris för Årets Bästa Hund i Bruks

Rätt till inteckningar i vandringspriset har medlemmar som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb och som under året (kalenderår 1/1-31/12) samlar ihop poäng enligt nedanstående diagram på minst 4 godkända tävlingar. Priset tillfaller för alltid den förare som erhållet fyra inteckningar. Priset delas ut graverat (klubben står för gravering) vid årsmötet. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.

Godkänd Uppflyttad Certpoäng Cert Plac.poäng
Appell 1 2
Lägre 2 3
Högre 3 4
Elit 4 5 7
1:a plats 3
2:a plats 2
3:e plats 1

Veras Vandringspris för Årets Bästa Hund i Lydnad

Ekipage som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb i officiella lydnadsprov får tävla om priset. Alla officiella tävlingar kan räknas med. Det ekipage som enligt nedanstående poängtabell erhåller högsta antal poäng under ett kalenderår (1/1-31/12) tilldelas priset för ett år. Vid fall med lika poäng vinner den som tävlat i högsta klass. Donator kan erhålla inteckningar i priset men ej slutligt erövra detsamma. Ekipage som för tredje gången tilldelas priset behåller det för alltid.

Lidköpings Brukshundklubb svarar för gravyren (hundens namn och år) och vinnaren tilldelas vandringspriset vid årsmötet. Den som erhåller inteckning svarar för att priset i välvårdat skick och i god tid återlämnas till påföljande prisutdelning. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.

Lydnadsklass Pris Placering vid resp. tävling
Uppflytt Godkänd Ej godkänd 1:a 2:a 3:a
Startklass 3 2 1 3 2 1
Lydnadsklass Pris Placering vid resp. tävling
1:a 2:a 3:e 1:a 2:a 3:a
I 4 3 2 4 3 2
II 5 4 3 5 4 3
III 6 5 4 6 5 4

Lydnadschampionat ger 15 poäng.

Vandringspris för Årets Agilityhund

Vandringspris för agilitytävlande från och med 2014. Endast ekipage som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb får tävla om priset. Den som enligt nedanstående poängtabell erhåller högsta resultatet under ett kalenderår tilldelas vandringspriset för ett år framöver (1/1-31/12). På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.
Vid lika poäng vinner den som har flest bäst placeringar. Ekipage som för tredje året tilldelas priset, behåller det för alltid och samtidigt införskaffar och skänker ett nytt valfritt pris, som kan tävlas om efter samma regler. Då får priset också bära den hundens namn. Lidköpings Brukshundklubb svarar för gravyren (hundens namn och år). Den som erhåller inteckning, svarar för att priset i välvårdat skick och i god tid återlämnas till Brukshundklubben inför kommande prisutdelning.

• Hundens sex bästa resultat räknas
• Endast officiella resultat
• Minst 2 hopp-resultat och minst 2 agility-resultat

Klass 1 Klass 2 Klass 3
1:a 10 15 20
2:a 9 13,5 18
3:a 8 12 16
4:a 7 10,5 14
5:a 6 9 12
6:a 5 7,5 10
7:a 4 6 8
8:a 3 4,5 6
9:a 2 3 4
10:a 1 1,5 2

 

Nollat lopp: + 5 p
Uppflyttningspinne: + 5p
SM-pinne: + 10 p
CERT: + 20 p

Debbies Vandringspris för Årets Bästa Hund i Rallylydnad

Gäller endast medlemmar som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb. Gäller officiella prov i rallylydnad. Gäller samtliga klasser i rallylydnad (nybörjarklass – mästarklass). De tre bästa godkända tävlingspoängen under året = kalenderåret skall räknas. Resultatet från de tävlingar, som ger högst poäng efter omräkning med respektive koefficient, oavsett klass, skall räknas.

Resultatet räknas ut med följande koefficienter:
Nybörjarklass koefficient 1.02
Fortsättningsklass 1.04
Avancerad klass 1.06
Mästarklass 1.08
Räkneexempel: Nybörjarklass 100 poäng x 1.02 = 102
Fortsättning 94 poäng x 1.04= 97.76
Fortsättning 97 poäng x 1.04= 100,88
Summa: 300.64

Uppnår två eller flera förare samma poäng tillfaller priset den förare som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Blir resultatet fortfarande oavgjort avgör styrelsen. Inteckning gäller förare med hund, som denne äger eller normalt tävlar med. Förare får deltaga med mer än en hund, men varje ekipage räknas för sig.
Priset skall intecknas tre gånger för att erövras. Nytt vandringspris inköps och bekostas av Lidköpings Brukshundklubb, som också ombesörjer gravyr. Vandringspriset delas ut graverat (klubben bekostar) på årsmötet. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.

Jochis Vandringspris för Årets Bästa IPO-R Ekipage

Rätt till inteckningar i vandringspriset, som omstiftades 2022 (Svante Olausson och Jochi erövrade det tre år i rad 2019-2021), har medlemmar som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb och som under året (kalenderår 1/1-31/12) samlar ihop poäng enligt nedanstående diagram. Vid lika poäng vinner den som har högst betyg i specialmomenten, dvs nosarbetet. Priset tillfaller för alltid den förare och hund som erhållit tre inteckningar och som då införskaffar ett nytt valfritt pris, som kan tävlas om efter samma regler. Det priset får då också bära den hundens namn.
Priset delas ut graverat (klubben står för gravering med hundens namn och år). Den som erhåller inteckning, svarar för att priset i välvårdat skick och i god tid återlämnas till Brukshundklubben inför kommande prisutdelning. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.

Betyg Ruin A Ytsök A Spår A Ruin B Ytsök B Spår B
B 1 1 1 3 3 3
G 2 2 2 4 4 4
SG 3 3 3 5 5 5
V 4 4 4 6 6 6


Certpoäng Cert
6 8

Texas Vandringspris till Årets Bästa Hund i Appellklass

Utdelas till det ekipage som under kalenderåret (1/1-31/12) uppnår den högsta poängsumman i appellklass oavsett gren. Ekipaget skall ha Lidköpings Brukshundklubb som tävlingstillhörighet under hela det kalenderår som de tävlar om.
Vinnaren erhåller priset ”Hålskål” av designer Annika Kroon vid årsmötet och får behålla det tillsammans med den medföljande boken till nästa årsmöte. I boken skriver vinnaren följande; förare, hundens fullständiga namn, ras, vinnande resultat samt klistrar in en bild på ekipaget. Priset delas för alltid ut till den förare som har två inteckningar sammanlagt.

Den som erhåller priset svarar för att priset tillsammans med boken i välvårdat skick och i god tid återlämnas till påföljande prisutdelning. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året. Om priset ej utdelas något år skall det förvaras i klubbstugan.
Instiftat 2014 av Marie Eriksson med sin hund Mironik´s Kajenn ”Texas”.

Signes Vandringspris för Årets Bästa Hund i HtM/Freestyle

Gäller endast medlemmar som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb. Gäller officiella tävlingar i Freestyle och Heelwork to Musik (HtM). Gäller samtliga klasser 1-3. Varje tävlings slutpoäng ska multipliceras med koefficienten. Slutpoängen utgörs av det sammanlagda medelbetyget för de redovisade tävlingarna. Ekipage får endast räkna resultat från tre starter i samma klass under kalenderåret (1/1-31/12). Vandringsprisets vinnare kan vara antingen i Freestyle eller HtM.

Resultatet räknas ut med följande koefficienter för både Freestyle och HtM:
Klass 1 koefficient 1,0
Klass 2 koefficient 1,1
Klass 3 koefficient 1,2

Därutöver erhålls följande bonuspoäng för respektive resultat:

Klass 1 Klass 2 Klass 3
Freestyle/HtM Uppflyttningspoäng 2 Uppflyttningspoäng 3 CERT-poäng/diplompoäng 5

Uppnår två eller flera förare samma poäng tillfaller priset den förare som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Blir resultatet fortfarande oavgjort avgör styrelsen. Förare får deltaga med mer än en hund, men varje ekipage räknas för sig. Ekipage som för tredje gången tilldelas priset behåller det för alltid och instiftar ett nytt vandringspris till nästkommande år.

Lidköpings Brukshundklubb svarar för gravyren (hundens namn och år) och vinnaren tilldelas vandringspriset vid årsmötet. Den som erhåller inteckning svarar för att priset i välvårdat skick och i god tid återlämnas till påföljande prisutdelning. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.

Teslas Vandringspris för Årets Bästa Hund i Specialsök

Gäller endast medlemmar som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb. Gäller officiella tävlingar i Specialsök. Gäller samtliga klasser 1-3. Varje tävlings slutpoäng ska multipliceras med koefficienten. Ekipage får endast räkna resultat från tre starter i samma klass under kalenderåret (1/1-31/12).

Resultatet räknas ut med följande koefficienter:
Klass 1=1,0
Klass 2=1,1
Klass 3=1,2

  Klass 1 Klass 2 Klass 3
Placering 1-3 2 4 6

Uppnår två eller flera förare samma poäng tillfaller priset den förare som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Blir resultatet fortfarande oavgjort avgör styrelsen. Förare får deltaga med mer än en hund, men varje ekipage räknas för sig. Ekipage som för tredje gången tilldelas priset behåller det för alltid och instiftar ett nytt vandringspris till nästkommande år.

Lidköpings Brukshundklubb svarar för gravyren (hundens namn och år) och vinnaren tilldelas vandringspriset vid årsmötet. Den som erhåller inteckning svarar för att priset i välvårdat skick och i god tid återlämnas till påföljande prisutdelning. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.

Mollis Vandringspris för Årets Bästa Hund i Nosework

Gäller endast medlemmar som tävlar för Lidköpings Brukshundklubb. Gäller officiella tävlingar i Nosework. Gäller samtliga klasser (NW1-Elit). Ekipage får endast räkna resultat från fem starter i samma klass (NW1/NW2/NW3/Elit) under kalenderåret (1/1-31/12).

Poäng i tävlingen NW1 NW2 NW3 Elit
100 30 35 40 80
75-99 20 25 30 65
50-74 20 25 45
Totalplacering 1-3 5 10 15 25
Momentplacering 1-3 2 4 6
Maxpoäng 43 61 79 105

Fel skall inrapporteras och blir särskiljande vid jämbördiga topplaceringar i första hand, i andra hand blir placering totalt med högst poäng i inrapporterad placering i ett moment avgörande. Förare får deltaga med mer än en hund, men varje ekipage räknas för sig. Ekipage som för tredje gången tilldelas priset behåller det för alltid och instiftar ett nytt vandringspris till nästkommande år.

Lidköpings Brukshundklubb svarar för gravyren (hundens namn och år) och vinnaren tilldelas vandringspriset vid årsmötet. Den som erhåller inteckning svarar för att priset i välvårdat skick och i god tid återlämnas till påföljande prisutdelning. På nästkommande årsmöte ges den inramade bilden som suttit i klubbstugan under året.

Fyll i dina resultat i formuläret och klicka sedan på ”Skicka”. OBSERVERA att du skall få ett ok att resultaten är inskickade här nedanför efter att du tryckt på ”skicka”. Du kommer också få ett bekräftelsemail inom 48h att dina resultat är mottagna, annars ber vi dig skicka in en ny ansökan.
Alla fält markerade med * måste fyllas i. Viktigt att du fyller i din e-mailadress ifall vi måste kontakta dig. Glöm inte att

RESULTATEN SKALL VARA KLUBBEN TILLHANDA SENAST DEN 15/1 2025 FÖR ATT KUNNA TÄVLA OM 2024 ÅRS PRISER!