Historik

DSC_0033

1953
”Till ett stort hinder har vi kommit fram och även detta passerat”. Så står det allra först i protokollsboken från fredagen den 9 mars 1953 då Lidköpings Brukshundklubb bildades. Till ordförande valdes Knut Sundström och sekreterare Hans Vögler, medlemsantalet vid starten var 6 st. Läser man vidare i protokollen står det även att deltagande hund och förare skall ha rosenkrans eller strypkoppel, läderkoppel på 2 meter, kättingkoppel och apportbock. Särskilt bestämdes att ingen av deltagarna vid träningsövningarna får förtära sprit och att medlem som utan att säga till uteblir från träning får böta 1 kr. Klubben hade 7 möten första året.

1954
Vid årsmötet 15 december 1953  valdes följande kompletta styrelse; ordförande Hans Johnson, vice ordförande Hans Vögler, sekreterare Ingemar Rydqvist, kassör Ingemar Lind, materialförvaltare Erik Karlsson, suppleant Börje Sundström och Yngve Nordén. Mötet beslöt även att ansöka om medlemskap i SBK.
Vid ett möte den 30 juli 1954 diskuterades bl a ekonomin och att man beslöt att ansöka om ett bidrag från staden på 3-400 kr. Ingemar Lind skänkte en taxvalp som skulle säljas och pengarna gå till klubben.
Den 19 september hade klubben uppvisning på Margretelunds plan. Biljetter såldes och nettot blev 16,02 kr. På ett möte klubbades följande förslag; en frivillig kurs 14 dagar före tävling med träning varje kväll.

1955
På årsmötet diskuterades om man skulle arrangera officiell tävling, det beslöts att skriva till SBK och be om upplysningar angående uppläggning, ekonomi m m. Årsavgiften fastställdes till 5kr.
Det tackades nej till en inbjudan från Mariestad och Skövde till en trestadstävling då klubben redan hade ett samarbete västerut med Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Det var kanske därför vi i många år tillhörde Västra Distriktet. Vid ett möte beslöts att förbandslådan skulle kompletteras och medföras vid varje träning och tävling.

Detta är ett litet axplock vad som hände de tre första åren i klubben. Det var en mycket aktiv tid och man hade totalt 26 st protokollförda sammanträden under perioden. Ett namn som ofta syns i papperen är Hans Johnson. Hasse har gjort mycket för klubbens utveckling.

1962
Vid årsmötet den 18 januari 1962 beslöts bl a att årsavgiften för nästkommande år, 1963, skulle vara 5 kr plus avgift till SBK. Medlemsantalet var 28 st. Domänverket hade godkänt att klubben fick hyra mark vid Ekestubben till en årlig kostnad av 50 kr. Vid klubbmötet den 5 december beslöts att en stuga skulle köpas från Värsåsstugan, beslutet var enhälligt. Valter Oden redogjorde för möjligheterna att låna pengar, beslöts upptaga ett lån på 3500 kr i lämplig bank.

1963
Under början av 1963 jobbades med uppförandet av klubbstugan, massor av saker skänktes till stugan av medlemmar och företag i Lidköping. Första mötet i klubbstugan hölls den 16 april 1963. Under 1963 gjordes också en del uppvisningar, vakthållning m m.
Eftersom det också firades 10 års jubileum detta år, kommer här ett utdrag ur § 12 från månadsmötet den 12 november 1963: ”Klubbens 10 års jubileum firades med supé på hotell De la Gardie. Rune Alexandersson, Skövde, medverkade med hundprat och Rådaflickorna med sång och musik. Sedan tråddes dansen till Tore Nymans dragspelstoner. En plakett i silver utdelades för förtjänstfullt arbete till Hasse Johnson”.

1965
1965 hade diskussionen om att tillhöra Skaraborg istället för Västra kommit igång. På styrelsemötet den 22 april beslöts att stå kvar i Västra tillsvidare. Under året drogs även el in i stugan till en kostnad av 1703,44 kr. Klubben tog sin andra seger i Skaraborgsmästerskapen och en andra inteckning. Under året hölls 23 protokollförda möten.

1966
1966 var ett lugnt år på klubben. Det bestämdes att sätta upp ett skjul att förvara träningsmaterialen i. (Skjulet revs i början av åttiotalet när vi byggde till stugan.) Klubbmedlemmarna var också under 1960-talen ofta ute och hade uppvisningar. På ett möte 1966 bestämdes att enhetlig klädsel d v s vit skjorta med klubbens märke skulle användas vid dessa tillfällen.

1967
Detta år inköptes 2 st strålkastare till belysning på appellplanen. Det köptes också 2 st radioapparater á 1oo kr st, samt en skyddsärm för 140 kr. Dessa prylar lånades ut till en kostnad av 1 kr/st per träningstillfälle och ekipage. Missbruk och lek med prylarna skulle beviras. På årsmötet diskuterades bl a kursavgifter och det bestämdes att grundkursen skulle kosta 15kr.

1968
Ett plasttak sattes upp framför stugan då det började bli trångt inne vid tävlingar och träningar. 1968 var klubbens medlemmar aktiva – 30 st resultat i bruksprov finns rapporterade. Det var då som nu svårt att få medlemmarna att hjälpa till vid tävlingar och kurser. Olika lösningar diskuterades för att engagera fler. På årsfesten i Tolsjö Bygdegård den 16 november var iallafall många medlemmar anmälda, hela 120 st.

1969
Vid första mötet rapporterades från ett möte med Skaraborgskretsen om en eventuell övergång, den skulle tidigast komma ifråga om 3-4 år. Det diskuterades om en PR och upplysningsdag då vem som helst fick komma med sin hund och få tips och råd.
Det beslöts att bygga till stugan med 4 meter, kostnaden beräknades till 3000 kr. Posten som husmor var svår att lösa men till slut bestämdes att det kanske skulle gå bra med en karl som ”husfar”. Det bildades också en ungdomsavdelning med egen styrelse.

1970
Beslutet från 1967 att lån av skyddsärm och radiosändare skulle kosta 1 kr per träning och ekipage revs upp och det beslöts att klubben skulle låna ut dessa utan kostnad. Klubben blev överflyttad till Skaraborg men en överenskommelse gjordes med förbundet att vi fick vara kvar i Västra. 1970 var  också ett stormigt år då styrelsen fick motta kritik för bl a bristande kompetens.

1971
En manskapsbod inköptes för 200 kr och inreddes till VS och redskapsbod. På den tiden användes Hovby flygfält vid tävlingar och klubben fick en reprimand och hot om vräkning om inte spårflaggor och dylikt plockades bort efter tävlingar.

1972
I samband med årsmötet den 18 november firades klubbens 20 års jubileum, särskilt inbjudna och medlemmar som varit verksamma i många år hedrades med blommor och jetonger.

1973
Klubben anordnade en landskamp mot Norge 16-17/6. 5 ekipage från Sverige och Norge var med. Klubben hade hand om vakthållningen på Läckö nattetid under sommaren. 13 st hundförare ställde upp och tjänade 150 kr/natt.

1974
Klubben hade vakthållning vid en dragstertävling i Vårgårda under pingsthelgen. 15 hundförare ställde upp. 20 kr/h var priset som delades lika mellan hundförare och klubben. Klubben tjänade 2100 kr på detta. Idén med ”öppet hus” på onsdagar var uppe till diskussion och antogs. Orange plaststolar köptes till klubbstugan av en kostnad 60 kr/st. De gamla skänktes till Blå stjärnan.

1975
Den gamla ungdomsavdelningen upplöstes och en helt fristående ungdomsklubb LBK-U bildades. En stor utredning gjordes angående Västra kontra Skaraborgsdistriktet, där för och nackdelar vägdes mot varandra, beslut skulle tas 1976.

1976
Beslut togs att fortfarande tillhöra Västra.

1977
Detta år sattes det in en telefon i stugan. Det bildades en byggnadskommittée för att ta fram ritningar och dylikt för en tillbyggnad av stugan.

1978
Byggnadskommittéen beräknade att stugans utbyggnad skulle kosta 85 000 kr plus 8400 kr till vatten och avlopp. 37o frivilliga arbetstimmar hade tecknats av klubbens medlemmar. En tredagars bussresa till Hundskolan i Sollefteå anordnades, ett 40-tal medlemmar åkte med. Klubben firade också 25-års jubileum med fest i Tolsjö bygdegård med ett 90-tal gäster.

1979
Så blev det äntligen av, efter många års utredningar och turer ansökte klubben om överflyttning till Skaraborgsdistriktet. Någon grundkurs hölls inte på våren 1979 p g a den sk hundpesten d v s parvoviruset.

1980
Detta år arrangerade klubben DM i lag vars specialmoment gick på Hasslösa flygfält. Utbyggnaden av klubbstugan påbörjades, kostnaden var nu uppe i 125 000 kr.

1981
Skaraborgsdistriktet arrangerade SM i Bruks och vår klubb hade hand om spåren för skyddshundarna, plats Flugebyn, Karlsborg. Stugans utbyggnad slutbesiktigades och den 13 juni var det invigningsfest.

1982-1993
Under dessa var det rätt så stiltje i vår klubb. 1982 hade Skaraborgs LO för Schäfer första utställningen på klubben, den var permanent till och med 1993. 1986 var klubben värd för SM-Tjänstehund, vi hade hand om räddningshundarnas specialmoment nere på gatukontorets förråd. 1989 invigde vi utbyggnaden av appellplanen, (den delen bakom stugan). Detta år fick vi också en Svensk Mästare i Räddningshund; Frank Jonsson med Ikaros segrade vid SM i Östhammar.
Under hela 80-talet hade klubben en väldig snurr på tävlandet bland medlemmarna.

1994
Agilityn hade en uppvisning vid Hundens dag samt en på torget och arrangerade en agilitytävling den 1 oktober vid Framnäs Camping. Flera kurser genomfördes under året med sammanlagt 162 deltagare. Under året utexaminerades sex nya instruktörer till klubben.

1995
Klubben hade en temadag med Barbro Börjesson från Hundskolan som föreläste. Agilityn hade en uppvisning på Framnäs City under hösten. Under vår och höst genomfördes sammanlagt 6 st grundkurser, 4 st dressyrkurser, 2 st vardagslydnadskurser, 1 spårkurs, 1 grundkurs agility samt 1 fortsättningskurs agility. Skickade in bygglov för ny appellplan samt stuga.

2018
Klubben firar 65-års jubileum!

2023
Året startar med att klubben utses till ÅRETS SBK-KLUBB 2022 och ordförande Caroline Ringholm och vice ordförande Marie Eriksson får närvara vid kongressen i Stockholm i maj för att mottaga denna fina utmärkelse. 10 000kr från Agriafonden sattes in på klubbens konto och som användes till den stora klubbfesten för att fira klubbens 70-års jubileum. Med pompa och ståt skedde en stor fest i inomhusladan 15 juli med mer än 70st medlemmar och gäster samlade. Det blev buffé, det bjöds på tal, tårta och dansgolvet var fyllt hela kvällen då Näst Bäst rockade.
I april arrangeras för första gången Rankingtävlingar i lydnad för Sverigeliten. Ett träningsförråd fixas iordning på baksidan av klubbstugan med rally-, lydnads-, bruks- och specialsöksträningsgrejer att låna. Den inglasade altanen görs iordning för en mysigare miljö att umgås och slappna av i.
Klubbens ställning som Skaraborgsdistriktets största klubb bibehålls. När året närmar sig avstämning har mer än 250 medlemmar gått kurs under året och medlemsantalet 460st.