Dubbelchansen – Lydnadstävling FM och EM startklass-3