INSTÄLLD fr o m 17/11-20: Öppen specialsöksträning