Skaraborgsdistriktet – Specialsöksutbildning för instruktörer